www.kykai.com    
กลับหน้าหลัก
สินค้าของเรา
ร้านที่จัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับขี้ไก่
วิธีการชำระค่าสินค้า
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
 

 

 
ร้านค้าที่จัดจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
 ชื่อร้าน  เบอร์โทรติดต่อ  ที่ตั้งร้าน  สินค้าที่จำหน่าย  
 กรุงเทพ
 ร้านต้นอ้อย  087-716 6595
(คุณอ้อย)
 ร้านต้นอ้อย สนามหลวง 2 โซน 11 ห้อง 106 แถวที่2  จำหน่าย ปุ๋ย ยาพืช ยาสัตว์ เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเกษตร วัสดุปลูก ปุ๋ยขี้ไก่ ปุ๋ยกระทิง และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 จังหวัดขอนแก่น
 ร้านคืนดิน  081-739 2850 (คุณจ๋า)  อยู่ติดกับโกบอลเฮาท์ จ.ขอนแก่น  จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์ุุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านสวนบุตรจันทร์  084-029 4705(คุณจัน)  อยู่ติดกับปั๊มบางจาคทางไปโกบอลเฮาท์ จ.ขอนแก่น  จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์การเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านมิตรภาพไม้งาม  081-544 3541  สี่แยกเซนทรัลฝั่งตรงข้าม รพ. ขอนแก่นราม จ.ขอนแก่น   จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์ุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านสวนดอกเงินชวนชม  
081-5920667
(สุรพล)
085-0102815
(อาร์ต)
 32/8 ม 2 บ้านโนนทัน
(บึงแก่นนคร) อ.เมือง
จ. ขอนแก่น
 จำหน่าย ชวนชมดอกซ้อน
ยักษ์ซาอุ และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า
 
 ร้านทรัพย์อารีย์พันธ์ุไม้  080-416 3955  อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น
 จำหน่าย อุปกรณ์จัดสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์ุุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านลุงคำ  081-341 1403  ถนนมิตรภาพสะำพานก่อนถึง อ.นำพอง
จ.ขอนแก่น
 จำหน่าย อุปกรณ์จัดสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์ุุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 จังหวัดนครราชสีมา
 ร้านสวนแมกไม้  
081-570 4607
089-8093972
(คุณผ่องศรี คชสิทธิ์)
 ถ.มิตรภาพ 71/11 ม8
ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
 จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์ุุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านสังวาลย์พันธ์ุไม้  
088-167 0719
080-662 8629
 ถ.มิตรภาพ
ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
 จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์ุุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านวิวัฒน์พันธุ์ูไม้  
089-2332247
(คุณมัน)
 ถ.มิตรภาพ
อ.กลางดง
จ.นครราชสีมา
 จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์ุุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านมะละกอตาขวัญ  
086-648 6092
 ถ.รัตนภิธาน
ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
 จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์ุุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 จังหวัดอุดร
 ร้านจีรพันธุ์พันธุ์ไม้  085-752 8861
088-4197804
(คุณพร)
 ถ.มิตรภาพ กิโลเมตรที 78 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์การเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านเฮือนอ้ายน้อย  089-623 0989
(คุณน้อย)
 ถ.มิตรภาพ ระหว่างกิโลเมตรที 79 - 80 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์การเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้าน 25 พันธุ์ไม้  089-422 2889
 แยกบ้นจัน อ.เมือง จ.อุดรธานี ทางเลี่ยงไปหนองคาย  จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์ุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านสวนไม้ริมบึง  085-028 7074
082-836 6224
 อ.เมือง จ.อุดรธานี ทางเลี่ยงไปหนองคาย  รับจัดสวน จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล วัสดุตกแต่งสวน น้ำตกประดิษฐ์ พืชพันธุ์ุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านสวนร่มไม้  042-324 562
081-380 0064
 อ.เมือง จ.อุดรธานี ทางเลี่ยงไปหนองคาย  รับจัดสวน จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล หญ้า วัสดุตกแต่งสวน พืชพันธุ์ุุการเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านสวนวิไลพันธ  081-954 5188
081-768 6156
Fax 042-266 478
 อ.เมือง จ.อุดรธานี ทางเลี่ยงไปหนองคาย ติดทางพาดรถไฟ  จำหน่ายต้นไม้ขุดล้อม ทุกขนาด อุปกรณ์แต่งสวน ให้เช่ารถยก รถแม็คโครเล็กและ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 จังหวัดเลย
 ร้านกิติพัฒน์พันธุ์ไม้  081-545 8340  กิโลเมตรที 0 เมือง จ.เลย ทางไปภูเรือ  จำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล พืชพันธุ์การเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 ร้านทำดีการเกษตร  081-676 7588  ที่ตั้งร้านสี่แยกนาหลัก อำเภอวังสะพุง จ.เลย  จำหน่าย อุปกรณ์การเกษตร พืชพันธ์การเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตรากระทิง ถุง 25 กก.  
 ร้านน้ำเพชรการเกษตร  088-401 6174  ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอภูหลวง จ.เลย  จำหน่าย อุปกรณ์การเกษตร พืชพันธ์การเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตรากระทิง ถุง 25 กก.  
 ร้านมหาราชวัสดุก่อสร้า้ง  089-806 5120 บ้านหนองคัญ อำเภอภูหลวง จ.เลย  จำหน่าย อุปกรณ์การเกษตร พืชพันธ์การเกษตรทุกชนิด และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตรากระทิง ถุง 25 กก.  
ร้านคำนวณเินิร์สเซอรี่  042-899 275
086-231 9006
 ทางหลวงหมายเลข 21 กม.ที่ 360 อำเภอภูเรือ จ.เลย  ผู้ผลิต และ จำหน่าย ไม้ดอก เมืองหนาว คริสมาส พิทูเนีย ผีเสือ อื่นๆ อีกมากมาย และ ขี้ไก่อัดเม็ด ตราไก่จ๋า  
 
 
ว็บไซต์ www.kykai.com จัดทำขึ้น พ.ศ 2556 เพื่อให้ข้อมูล และ จัดจำหน่ายสินค้าในเครือ