www.kykai.com    
กลับหน้าหลัก
สินค้าของเรา
ร้านค้าที่จัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับขี้ไก่
วิธีการชำระค่าสินค้า
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา

 
 
 ผ้าเช็ดตัวโรงแรม
 ดอกแขมสำหรับทำไม้กวาด
 ตุ๊กตาถักน่ารัก
 
 มะม่วงกวนสูตร โบราณ
 
อวนแตง
ขนาด เบอร์ด้าย 380d/6
ขนาดตากว้าง 39 เซนติเมตร
สูง 7.5 ตา หรือ 2.70 เมตร
ความยาว 75 เมตร
ราคาปลีก 99 บาท
ราคาส่ง (ติดต่อสอบถาม)
   
      
อัตราค่าส่งสินค้า
 จำนวนผืน  ค่าส่งธรรมดา  ด่วน EMS
      1 - 9   50 บาท   150 บาท
      11 ขึ้ไป   100 บาท   200 บาท
Facebook
 
   
อวนแตง หรือ ตาข่ายปลูกแตง ใช้สำหรับปลูกแตงกวา สามารถปลูกแตงกวาได้ จำนวน 60 -80 ต้น ต่อความยาว 1 ผืน
หรือระยะห่างของต้นแตงกวา 3 - 4 ฟุต อวนแตง ขันตอนการเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอก 1 - 2 ตันต่อไร่ ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อ้ตราส่วน 20 -30 กิโลกรัม ต่อ ไร่ หลังจากนั้นจึงใช้อวนแตงทำเป็นค้างแตง ครับ
 
 ผู้ใช้สามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ดังต่อไปนี้
(คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่างแปลงทดลอง)
 อวนมะระ
 
 
อัตราค่าส่งสินค้า
 จำนวนผืน  ค่าส่งธรรมดา  ด่วน EMS
      1 - 9   50 บาท   150 บาท
      11 ขึ้ไป   100 บาท   200 บาท

 

 อวนมะระมี 3 ขนาด 3 ราคา
เบอร์ด้าย 0.23 มม. ขนาดตา 20 ซม
ความสูง 14 ตา หรือ 280 ซม. ความยาว 180 เมตร
 ราคาผืนละ 95 บาท
 -----------------------------------------------
เบอร์ด้าย 0.23 มม. ขนาดตา 20 ซม
ความสูง 16 ตา หรือ 320 ซม. ความยาว 180 เมตร
 ราคาผืนละ 115 บาท
 -----------------------------------------------
เบอร์ด้าย 0.23 มม. ขนาดตา 20 ซม
ความสูง 20 ตา หรือ 400 ซม. ความยาว 180 เมตร
 ราคาผืนละ 135 บาท
 -----------------------------------------------
 
 อวนมะระ หรือ ตาข่าย สำหรับปลูกมะระ ทุกสายพันธุ์ ใช้สำหรับทำค้างมะระมีความสูงตั้งแต่
 2.80 , 3.20 หรีอ 4 เมตร ความยาว (180 เมตร) หรือ นำไปตัดแบ่งเองตามความยาวที่ต้องการได้
 
 ผู้ใช้สามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับมะระได้ดังต่อไปนี้
(คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่างแปลงทดลอง)
 
 
 
ว็บไซต์ www.kykai.com จัดทำขึ้น พ.ศ 2556 เพื่อให้ข้อมูล และ จัดจำหน่ายสินค้าในเครือ